Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

1358 e983 500
Reposted fromshakeme shakeme viahesiamela hesiamela
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viafou fou
2447 a01c 500
Reposted fromsoftboi softboi viagosialap gosialap
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viagazda gazda
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafou fou
- Odcinasz się od wszelkiego rodzaju doświadczeń, bo mówisz sobie, że to nie dla ciebie.
- No bo tak jest.
- Ale skąd wiesz? Niczego nie próbowałaś, nigdzie nie byłaś. Skąd masz choćby blade pojęcie, kim właściwie jesteś?
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittiesmama kittiesmama
4948 fbb2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5178 ef31
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.
— Janusz Leon Wiśniewski
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viatoskalatte toskalatte
4169 66bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoskalatte toskalatte
Reposted fromshakeme shakeme viagosialap gosialap
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasyrena syrena
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl