Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

2502 d3ea 500
Reposted fromyikes yikes viahepi hepi
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaolalaa olalaa
6327 4f20 500
Reposted fromnazarena nazarena viasofakante sofakante
6615 35fc 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
A może w blasku choinki, przy cieple kominka warto zadać sobie pytanie czy naprawdę jesteś we właściwym miejscu? Może to dobry czas. Dobry czas na życie.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
5948 1943
Reposted fromEtnigos Etnigos
6033 6ac8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4678 850b
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viairmelin irmelin
6194 7f66
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

22:42

sobota wieczór. a ja zamiast pić, płaczę. płaczę, bo uświadomiłam sobie jak bardzo wszystko niszczę, jak zaczyna mi zależeć. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę pozytywnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadivi divi
1665 80ae 500
Kraków
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viadivi divi
6402 7811 500
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna
3424 8e1a
Reposted fromamphetamine amphetamine viacarmenluna carmenluna
6158 0509 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl