Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

2798 fafd 500
6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viacarmenluna carmenluna
2091 24ab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna

January 21 2020

Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso
Reposted fromlovvie lovvie viaglamorous glamorous
4223 5cd8 500
Gail Potocki
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
0999 8475 500
samotna mama trujki
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Reposted fromshakeme shakeme viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Reposted fromshakeme shakeme viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
3477 a939 500
Reposted fromPoranny Poranny viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl